Medycyna i Zdrowie

Tematyczna strona internetowa!

Posted by admin | May - 17 - 2018 | Comments Off on Medycyna
Medycyna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Aby zostać lekarzem trzeba skończyć uciążliwe studia lekarskie, odbyć staż w szpitalu lub też przychodni i dopiero w owym czasie wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł lekarza zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednolite studia na wydziale leczniczym dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent ma jednak tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie w wielu przypadkach przeprowadza się usg barku warszawa. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej aniżeli jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści muszą się bezustannie kształcić, bo medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych i udział w konferencjach lub sympozjach lekarskich.

Comments are closed.